Shen Jingdong

December 2, 2011 in Shen Jingdong

Shen Jingdong
Wedding Photo
oil on canvas
150x150cm
2010