Shen Jingdong

December 2, 2011 in Shen Jingdong

Shen Jingdong
Penguin
Oil on canvas
250X200cm
2010