Shen Jingdong

December 2, 2011 in Shen Jingdong

Shen Jingdong
Soldier
Oil on canvas
140X180cm
2011