Yu Xiaoyu

December 1, 2011 in Yu Xiaoyu

Yu Xiaoyu
Cambrian No.2
oil on canvas
350x200cm
2008