Yu Xiaoyu

December 1, 2011 in Yu Xiaoyu

Yu Xiaoyu
Cambrian No.6
oil on canvas
250x200cm
2008