Zhang Keyang

December 2, 2011 in Zhang Keyang

Zhang Keyang
Xi Shi
Oil on Canvas
190x90cm